Met Ketenregister wordt afnemers in landen buiten de EU meer zekerheid geboden over de fytosanitaire status van de geleverde partij. Bovendien wordt het exportproces van bloembollen en vaste planten geoptimaliseerd. Minder papierwerk en minder logistieke verstoring. Medio 2022 is de 750.000ste inspectie door Ketenregister verwerkt!

 
Op deze website vindt u informatie over:
  • De werking van Ketenregister
  • Informatie voor exporteurs
  • Informatie voor telers