Ketenregister

Ketenregister


Wat houdt de koppeling met e-CertNL in?

In overleg met de NVWA heeft de BKD de koppeling tussen Ketenregister en e-CertNL gerealiseerd. Nu kunnen exportbedrijven het fytosanitair certificaat aanvragen vanuit Ketenregister. Ze hoeven dus niet apart naar e-CertNL. Het exportbedrijf maakt een zending klaar in Ketenregister en koppelt hier de partijen aan de zending. Vervolgens wordt het certificaat aangevraagd bij e-CertNL.

e-CertNL controleert per partij of deze voldoet aan de eisen van het beoogde exportland. Hierbij wordt gecontroleerd of de waarborgen vanuit Ketenregister (vrij van grond, percentage zuur, etc.) voldoen aan de vereiste dekkingen. Is alles akkoord, dan maakt e-CertNL het fytosanitair certificaat aan, die de exporteur vervolgens zelf afdrukt. De keurmeester hoeft dan alleen nog dit certificaat te waarmerken. De administratieve controle is niet meer nodig.