Inhoudelijke informatie

Inhoudelijke informatie


Nr Omschrijving Versie Laatste wijziging
0. Verhandelen van een partij door exporteur 8.8 23-04-2024
1a. Acceptatie status 8.3 21-03-2019
1b. Accepteren weigeren 8.5 23-04-2024
1c. Accepteren mismatch 1.0 18-09-2023
2a. Splitsen van een partij 8.4 11-11-2021
2b. Verhandelen of leveren 8.5 23-04-2024
2c. Bewerken van een partij 8.3 04-08-2021
2d. Importpartijen registreren 8.7 23-04-2024
2e. Item info 9.2 02-01-2018
2g. Afboeken landenprinterbon 8.2 02-01-2018
2h. Samenvoegen partijen 1.3 03-05-2018
2i. Aanmaken en wijzigen mengsel 1.2 23-04-2024
3a. Aanvraag inspectie 10.5a 16-12-2021
3b. Aanvraag inspectie details 8.3 13-03-2018
3c. Aanvraag status inspectie 8.4 03-06-2019
3d. Terugdraaien inspectie 9.2 02-01-2018
3e. Annuleren inspectie 1.1 02-01-2018
       
  Voorbeeldberichten KRE 1.12 04-08-2021
  Voorbeeldberichten KRI 1.4 03-06-2019
       
  Overige technische documentatie Ketenregister medium    
  Berichtdefinitie Teeltregister 1.4 03-05-2018
  Berichtdefinitie Ketenregister 1.5 03-05-2018
  Overzicht foutmeldingen 1.0 11-10-2016
  Technische afspraken Ketenregister 1.1 11-03-2015
       
  Stamtabellen Ketenregister