Exporteur

Exporteur


Login scherm KetenregisterWebschermen

In Ketenregister worden in het scherm "Accepteren en weigeren partijen" de aan u geleverde partijen getoond. In dit scherm kan worden aangegeven welke partijen en aantallen daadwerkelijk in ontvangst zijn genomen. Vanuit de webschermen kunt u verder alle benodigde handelingen uitvoeren, vanaf de ontvangst tot export: leveringen accepteren, informatie inzien, inspecties aanvragen en partijen klaarzetten voor waarmerken. 

Als u met de webschermen werkt moeten alle handelingen handmatig worden uitgevoerd.