Ik ben een Teler

Ik ben een Teler


DKL login schermMijnBKD

Voor uw afnemers die met Ketenregister werken, kunt u de geleverde partijen vrijgeven in MijnBKD. U kiest de partij die u gaat verhandelen, het aantal stuks en de afnemer. Dit doet u voordat de partijen worden afgeleverd bij uw afnemer.

Vrijgeven betekent dat u de gegevens die op het leveranciersdocument staan digitaal doorstuurt naar uw afnemer. Omdat de digitale gegevens direct uit MijnBKD komen, kunnen geen schrijf- of tikfouten meer worden gemaakt.
Hiermee hebben u en uw afnemer de zekerheid dat er later geen misverstanden kunnen ontstaan over de fytosanitaire status van een partij.

Uitleg over hoe u in MijnBKD verhandelt naar Ketenregister vindt u hier.