Ik ben een Teler

Ik ben een Teler


Ketenregister voor de teelt

1. Registreren
U registreert uw partijen en teeltlocaties in MijnBKD. De BKD keurt de partijen op de opgegeven gewenste klasse. Hieruit vloeit per partij de definitieve klasse.
 
Let op! Als een cultivar onder DIVERSEN wordt gekeurd door de BKD, kan deze niet meer onder naam worden verhandeld via Ketenregister. Bij verhandeling via Ketenregister moet altijd (ook) de naam worden vermeld waaronder de cultivar gekeurd is door de BKD, in dit geval DIVERSEN.

2. Verhandelen
Als u een koper heeft gevonden en de (deel)partijen gaan op transport naar uw afnemer, verhandelt u de betreffende (deel)partijen onder begeleiding van een leveranciersdocument waarop alle benodigde partijgegevens zijn vermeld. Dit kan alleen na keuring en afgifte van het certificaat door de BKD.

3. Vrijgeven
Voor uw afnemers die met Ketenregister werken, kunt u de geleverde partijen vrijgeven in MijnBKD. U kiest de partij die u gaat verhandelen, het aantal stuks en de afnemer. Dit doet u voordat de partijen worden afgeleverd bij uw afnemer. 
Vrijgeven betekent dat u de gegevens die op het leveranciersdocument staan digitaal doorstuurt naar uw afnemer. Omdat de digitale gegevens direct uit MijnBKD komen, kunnen geen schrijf- of tikfouten meer worden gemaakt. Hiermee hebben u en uw afnemer de zekerheid dat er later geen misverstanden kunnen ontstaan over de fytosanitaire status van een partij.

Het is ook mogelijk om partijen vrij te geven met de software van BolCalc©, Bolstreet©, Bulbmanager©, VG-Kwekerij©, Stokman Solutions©, Smart Nursery© en via uw bemiddelaar.
Vanaf 2023 is voor kwekers die (nog) geen softwareprogramma hebben het platform LENA gratis beschikbaar. Via LENA kunt u op een gebruiksvriendelijke manier uw leverbericht digitaal versturen naar uw afnemer. U kunt dit doen via Levernota.nl