Inhoudelijke informatie

Inhoudelijke informatie


Ketenregister en de mogelijkheden 

Ketenregister heeft als doel partijinformatie uit de teelt samen met inspectie-informatie uit de export door te geven aan e-CertNL voor exportcertificering. Hierdoor is het mogelijk om efficiënter en met minder kans op fouten een fytosanitair certificaat te verstrekken.
Om dit proces te bewerkstelligen zijn er standaardberichten ontworpen voor de datacommunicatie tussen de bedrijven. De werkwijze is zowel via webschermen als webservices ter beschikking gesteld. Deze laatste wijze is voor grotere bedrijven die veel transacties verwerken en veel exporteren naar derde landen (landen buiten de EU) relevant.
Ketenregister bestaat uit standaardberichten en is gebaseerd op (inter)nationale standaarden en coderingen.

De BKD heeft Ketenregister in opdracht van Anthos gebouwd. De BKD beheert Ketenregister.