Ketenregister

Ketenregister


Afzetzekerheid met Ketenregister

Ketenregister is een robuust tracking & tracing systeem waarmee fytosanitaire garanties in de bloembollenketen geborgd worden. Door de koppeling met MijnBKD en e-CertNL van de NVWA, ontstaat een volledig gesloten digitale keten.

Exporteurs

Bij Exporteurs zal Ketenregister zorgen voor meer rust in de organisatie, omdat er direct bij ontvangst zekerheid is over de fytosanitaire status van een partij. Het is bijvoorbeeld niet meer nodig de AM-status te checken of een landen-specifiek document voor Japan aan te vragen, omdat deze informatie al in het systeem staat. Deelname vergt in eerste instantie extra inspanning. De exporteurs die met ketenregister gaan werken, moeten zich conformeren aan de standaarden van Ketenregister. Dit geldt voor de cultivarcodering, de berichten-set en technische infrastructuur. Het ene bedrijf is hierin verder dan het andere en het advies is om altijd vooraf een analyse te maken van de eigen bedrijfsprocessen en de werking van Ketenregister.
Afhankelijk van de mate van automatisering van de Exporteur zijn voor verschillende exporteurs modules ontwikkeld om iedereen, stap voor stap, aan te kunnen sluiten op het Ketenregister.

Telers

Van telers wordt gevraagd om de levering steeds vaker volledig digitaal aan te melden bij het Ketenregister. Dit kan door de levering handmatig in te voeren in MijnBKD, automatisch vanuit diverse teelt-softwarepakketten of via LENA: Uw Levernota Assistent. Klik hier om alle mogelijkheden te bekijken. Ook is het van belang dat telers de bloembollen onder de juiste cultivarnaam en -code aanbieden bij de BKD. In Ketenregister worden de bollen namelijk alleen herkend onder de naam waaronder de BKD ze gekeurd heeft. De teler heeft de zekerheid dat door de gehele exportketen de juiste fytosanitaire informatie gekoppeld blijft aan zijn partij. 

Tot slot

Met de nieuwe werkwijze komt steeds meer een einde aan de documentcontroles in de exportketen en onzekerheid over de exportmogelijkheden. Straks wordt met minder documenten meer zekerheid gegeven over de fytosanitaire status van partijen. Dit laatste is noodzakelijk om de goede exportpositie van de Nederlandse bloembollensector te behouden en aan de steeds hogere eisen, gesteld aan elektronische certificering, te kunnen blijven voldoen.