Ketenregister

Ketenregister


Afzetzekerheid met Ketenregister

Ketenregister is een robuust tracking & tracing systeem waarmee fytosanitaire garanties in de bloembollenketen geborgd worden. Door de koppeling met MijnBKD en e-CertNL van de NVWA, ontstaat een volledig gesloten digitale keten.

Exporteurs

Bij Exporteurs  zal Ketenregister zorgen voor meer rust in de organisatie, omdat er direct bij ontvangst zekerheid is over de fytosanitaire status van een partij. Het is bijvoorbeeld niet meer nodig de AM status te checken of een printerbon voor Japan aan te vragen, omdat deze informatie al in het systeem staat. Deelname vergt in eerste instantie extra inspanning. De exporteurs die met ketenregister gaan werken, moeten zich conformeren aan de standaarden van Ketenregister. Dit geldt voor de cultivarcodering, de berichtenset en technische infrastructuur. Het ene bedrijf is hierin verder dan het andere en het advies is om altijd vooraf een analyse te maken van de eigen bedrijfsprocessen en de werking van Ketenregister.

Telers

Voor de telers ligt het iets eenvoudiger. Van hen wordt gevraagd om de levering vooraf te melden in MijnBKD. Dit kan door de levering handmatig in te voeren in MijnBKD, maar kan ook automatisch vanuit diverse teeltpakketten of via een IVB. Verder is het van belang dat telers de bloembollen onder de juiste cultivarnaam en -code aanbieden bij de BKD. In Ketenregister worden de bollen namelijk alleen herkend onder de naam waaronder de BKD ze gekeurd heeft. De teler heeft de zekerheid dat door de gehele exportketen de juiste fytosanitaire informatie gekoppeld blijft aan zijn partij.

Tot slot

Met de nieuwe werkwijze komt een einde aan de documentcontroles in de exportketen en onzekerheid over de exportmogelijkheden. Straks wordt met minder documenten meer zekerheid gegeven over de fytosanitaire status van partijen. Dit laatste is noodzakelijk om de goede exportpositie van de Nederlandse bloembollensector te behouden.