Exporteur

Exporteur


Webservices

Bij het werken met "webservices" zorgt het softwarepakket van de exporteur ervoor dat alle benodigde informatie automatisch wordt gecommuniceerd met Ketenregister. Ook alle andere benodigde handelingen kunnen vanuit de software worden aangestuurd. Als de functionaliteit correct geïmplementeerd is, spelen de processen zich af op de achtergrond en heeft de exporteur er geen extra werk aan.

Dit is alleen mogelijk als het gebruikte softwarepakket de koppeling met Ketenregister optimaal ondersteunt.
Afhankelijk van uw softwarepakket en de landen waarnaar u bloembollen en vaste planten exporteert kunt u uw systemen aansluiten op de volgende Ketenregister-modules;
KR-Light +
KR-Medium
KR-Full / KR-Full+