Exporteur

Exporteur


Ketenregister voor de export

De essentie van Ketenregister is dat er zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van de gegevens die in de teeltdatabase van de BKD (genaamd KIS) zijn vastgelegd van partijen en inspectieresultaten. Bij Ketenregister gaat het uitsluitend om de gegevens die nodig zijn voor export naar derde landen (zoals de klasse, AM, ArMV etc.), ook  de fytosanitaire dekkingen genoemd.

De kern van het systeem is:
  1. De teler stuurt voorafgaand aan de levering een bericht naar de teeltdatabase KIS met de opdracht om de fytosanitaire dekkingen die behoren bij de te leveren partijen, over te zetten naar Ketenregister;
  2. De exporteur voert aanvullende bewerkingen uit die nodig zijn voor specifieke fytosanitaire dekkingen en voegt de resultaten hiervan toe aan de partij-informatie in Ketenregister;
  3. De NVWA verstrekt op basis van de fytosanitaire dekkingen in Ketenregister, de benodigde export-documenten. Dit kan op papier of digitaal met e-CertNL, de database met landeneisen van de overheid.
De gegevens over de keuringen die de partijen in de teelt hebben ondergaan staan in de teeltdatabase KIS. Bij levering aan de export worden de fytosanitaire dekkingen, op aangegeven van de teler, middels een "webservice" (een koppeling tussen KIS en Ketenregister) overgezet naar Ketenregister.