Ik ben een Teler

Ik ben een Teler


Ketenregister voor de teelt

1. Registreren
U registreert uw partijen en teeltlocaties in het Digitaal Klantenloket van de BKD. De BKD keurt de partijen op de opgegeven gewenste klasse en aantekening. Hieruit vloeit per partij de definitieve klasse en aantekening. Voorbeelden van aantekeningen zijn "geschikt voor Japan" of "geschikt voor China".
 
Let op! Als een cultivar onder DIVERSEN wordt gekeurd door de BKD, kan deze niet meer onder naam worden verhandeld via Ketenregister. Bij verhandeling via Ketenregister moet altijd (ook) de naam worden vermeld waaronder de cultivar gekeurd is door de BKD, in dit geval DIVERSEN.

2. Verhandelen
Als u een koper heeft gevonden en de (deel)partijen gaan op transport naar uw afnemer, verhandelt u de betreffende (deel)partijen onder begeleiding van een leveranciersdocument waarop alle benodigde partijgegevens zijn vermeld: gewas, cultivar, partijnummer, aantal, klasse en eventueel de aanvullende aantekening bij de klasse. Dit kan alleen na keuring en afgifte van het certificaat door de BKD.

3. Vrijgeven
Voor uw afnemers die met Ketenregister werken, kunt u de geleverde partijen vrijgeven in het Digitaal Klantenloket. U kiest de partij die u gaat verhandelen, het aantal stuks en de afnemer. Dit doet u voordat de partijen worden afgeleverd bij uw afnemer. 
Vrijgeven betekent dat u de gegevens die op het leveranciersdocument staan digitaal doorstuurt naar uw afnemer. Omdat de digitale gegevens direct uit het Digitaal Klantenloket komen, kunnen geen schrijf- of tikfouten meer worden gemaakt. Hiermee hebben u en uw afnemer de zekerheid dat er later geen misverstanden kunnen ontstaan over de fytosanitaire status van een partij.

Het is ook mogelijk om partijen vrij te geven met de software van BolCalc©, Bolstreet©, Bolwerk©, Bulbmanager©, VG-Kwekerij© en via uw bemiddelaar.