Ik ben een Handelaar

Ik ben een Handelaar


Webservices

Bij het werken met "webservices" zorgt het softwarepakket ervoor dat alle benodigde informatie automatisch wordt opgehaald uit, en doorgestuurd naar Ketenregister. Ook alle andere benodigde handelingen kunnen vanuit 
software worden aangestuurd. Als de functionaliteit goed geïmplementeerd is, spelen de processen zich af op de achtergrond en heeft u er geen extra werk aan.
Dit is natuurlijk alleen mogelijk als het softwarepakket dat u gebruikt de koppeling met Ketenregister optimaal ondersteunt.